Demencja w Polsce

W Polsce, jak informuje Alzheimer Polska 500 000 osób ma zespoły otępienne, z czego 300 000 to osoby z zespołem otępiennym w przebiegu choroby Alzheimera. W naszym kraju tylko 20% chorych ma postawione rozpoznanie we wczesnym etapie choroby. Według szacunkowych danych światowej organizacji Alzheimer’s Disease International   na świecie co 3 sekundy kolejna osoba zapada na demencję.  ADI szacuje, że w 2050 roku będzie to 131 mln osób.

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

W dniu 11 października 2018 Alzheimer Polska gościł na zaproszenie Podsekretarza Stanu Zbigniewa J. Króla w Ministerstwie Zdrowia. Tematem przewodnim wizyty były sprawy dotyczące opieki nad osobami chorującymi na zespoły otępienne, w tym chorobę Alzheimera. Podczas spotkania organizacje zrzeszone w Alzheimer Polska mocno akcentowały wagę działań, które powinny być skierowane do opiekunów i osób chorych na demencję, w tym chorobę Alzheimera. Szczególnie podkreślono potrzebę wprowadzenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego, który stanowiłby konkretne rozwiązania związane z szybką diagnostyką, opieką nad chorym, badaniami, edukacją itp. Podobne plany alzheimerowskie zostały wprowadzone już w 20 krajach Europy. Należy podkreślić, że w Polsce na zespoły otępienne choruje 500 tys. osób, w tym ponad 300 tys. na chorobą Alzheimera. A liczba ta do 2050 r. może wzrosnąć nawet trzykrotnie.

Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne naszego społeczeństwa Prezes Alzheimer Polska Zygmunt Wierzyński omówił znaczenie badań przesiewowych pamięci, jako pierwszego kroku w diagnostyce zespołów otępiennych. Rozpoczęcie leczenia we wczesnym stadium może spowolnić rozwój choroby, a co za tym idzie poprawić komfort życia chorego i jego najbliższych. Zygmunt Wierzyński zadeklarował dodatkowo chęć współpracy organizacji AP z MZ w obszarze działań na rzecz opiekunów i chorych na zespoły otępienne.

Minister Zbigniew Król przedstawił realizowane przez MZ zadania obszaru zdrowia skierowane do seniorów a także podkreślił, ze trwają międzyresortowe prace nad dokumentem, dotyczącym opieki nad osobami niesamodzielnymi m.in. z zespołami otępiennymi. Po zakończeniu prac dokument ten zostanie przedstawiony organizacjom AP. Wszyscy uczestnicy czwartkowego spotkania byli zgodni co do wagi problemu opieki nad osobami chorującymi na choroby otępienne, w tym chorobę Alzheimera.

Alzheimer Polska.

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj

Nowe materiały do terapii – koloroterapia

Serdecznie dziękujemy Firmie Ricoh za przekazane nam  bezpłatnie materiały do koloterapii dla podopiecznych naszych placówek. Wszystko to dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Rossy – Prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, który polecił nasze placówki firmie Ricoh.

 

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj

Jest szansa na Polski Plan Alzheimerowski

W ostatnich dniach otrzymaliśmy pismo od Pana Sławomira Legata Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, wysłane z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Senatora Jarosława Dudy, prezentujące stanowisko Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego  2018 r.  w sprawie stworzenia Narodowego Programu Alzheimerowskiego.

Stanowisko dostępne jest na stronie Senatu pod następującym adresem:

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/stanowiska,158,komisja-rodziny-polityki-senioralnej-i-spolecznej.html

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj

Światowy Dzień Chorego 2018

Jak co roku, z okazji Światowego Dnia Chorego,  w dniach 9-10 lutego 2018 roku, odbyło się  XII Forum Organizacji Pacjentów zorganizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, z inicjatywy niezwykłego człowieka ks. Arkadiusza Nowaka. Nasze przedstawicielki także uczestniczyły w spotkaniu. Forum Organizacji Pacjentów to płaszczyzna integracji środowiska organizacji i stowarzyszeń działających dla dobra pacjentów.

Więcej informacji:

http://www.ippez.pl/rozpoczelo-sie-xii-forum-organizacji-pacjentow/

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj

Alzheimer Polska – zrzeszenie stowarzyszeń

Miło nam poinformować, że w dniach 20-21 styczeń 2018 roku w Warszawie odbył się Zjazd Założycielski nowego podmiotu – zrzeszenia stowarzyszeń. Na Zjeździe obecni byli przedstawiciele 14 organizacji założycielskich z całej Polski, w tym przedstawicielka LSA Pani Edyta Długosz. Wybrano skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Alzheimer Polska:

  • Zygmunt Wierzyński – prezes
  • Edyta Długosz – wiceprezes
  • Bożena Nowicka – skarbnik
  • Michał Hajtko – sekretarz
  • Andrzej Rossa – członek zarządu

Komisja Rewizyjna  Alzheimer Polska :

  • Maria Leszczyńska – przewodnicząca
  • Ewa Duda – członek
  • Krzysztof Łoziński – członek

Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym.

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj

Wigilia w ŚDS Mefazja i filii Memory

Zarząd LSA składa serdeczne podziękowania Fundacji Orange za przekazanie bonów na zakupy na dwa spotkania wigilijne dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” oraz Filii  „Memory”. Zarówno w jednej jak i drugiej placówce wsparcia dziennego chorzy miło spędzili czas
w świątecznej atmosferze. Śpiewano kolędy, opowiadano o zwyczajach
i tradycjach świątecznych, co jest szczególnie ważne dla osób, które tracą pamięć i własną tożsamość. Pragniemy szczególnie podziękować Panu Andrzejowi Hałasowi za obecność oraz pracę wolontarystyczną na rzecz naszego Stowarzyszenia.  Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pana Andrzeja oraz Fundacji Orange Podopieczni mogli podzielić się opłatkiem i wspólnie spożyć przygotowane dania wigilijne, Podopieczni byli niezwykle wzruszeni i zadowoleni ze spotkań.

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj

Spotkanie integracyjne w restauracji Hades

Zarząd Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego składa serdeczne podziękowania Wolontariuszom Fundacji Orange za znakomite zorganizowanie
i poprowadzenie spotkania integracyjnego w dniu 24.06.2016r. dla Podopiecznych, ich Opiekunów oraz pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” oraz Filii ŚDS „Memory”. Opiekunowie, ale także sami chorzy byli bardzo zadowoleni i szczęśliwi, że mogli uczestniczyć w spotkaniu przygotowanym specjalnie dla nich, w niezwykle miłej i klimatycznej atmosferze akceptacji oraz pełnego zrozumienia dla ich trudności wynikających z choroby. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się możliwość poznania nietypowych ćwiczeń arytmetycznych z wykorzystaniem znaków chińskich.  Ich prostota i łatwość zachęciła do aktywnego udziału wszystkich uczestników spotkania. Ćwiczenia w sposób szczególny zainteresowały Panią Wiceprzewodniczącą zarządu, Prof. Katarzynę Gustaw, która w spotkaniu uczestniczyła okazjonalnie, bowiem na stałe pracuje na Uniwersytecie Yale w USA. Pani Prof. zasugerowała, że warto wypracować narzędzie terapeutyczne do pracy z chorymi na Alzheimera w oparciu o powyższe ćwiczenia.

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj

Podziękowania dla Wolontariuszy Fundacji Orange

Zarząd Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego składa serdeczne podziękowania Wolontariuszom Fundacji Orange za pomoc w adaptacji kuchni w obydwu ośrodkach (zakup blatów kuchennych i ich montaż), co z pewnością poprawi komfort przebywania w placówkach oraz komfort pracy pracowników. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Panów Wolontariuszy -  Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” w Lublinie mogą bezpiecznie i komfortowo korzystać z wyposażenia kuchni i przedpokoju.

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj

Inspirujący wpływ Alzheimera

Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera wyzwala u opiekunów przeróżne reakcje: niedowierzanie w chwili pierwszej diagnozy, bunt typu „dlaczego trafiło właśnie na mnie”, codzienną walkę z problemami, wreszcie ogromne zmęczenie fizyczne i psychiczne….

Doświadczając przez kilka lat wszystkich tych uczuć w związku z opieką nad mamą zmagającą się z chorobą Alzheimera, z zaskoczeniem odkrywałam jak ważna jest pamięć. To ona osadza nas w bezpiecznej, w miarę przewidywalnej rzeczywistości. To pamięć sprawia, że czujemy przynależność do rodziny, mogąc pełnić jednocześnie różne role społeczne.

Lęk przed chorobą i świadomość nieuchronnego odchodzenia w przeszłość tego wszystkiego, co nazywamy historią rodziny, przyczyniły się do powstania książki „Wydobyte z niepamięci”. Praca nad odtworzeniem tego, co było jeszcze tak żywe w opowieściach rodzinnych, stanowiła swoistą terapią pomagającą złagodzić i przetrwać trudne chwile po odejściu osoby najbliższej, chorującej na alzheimera.

Pisząc książkę miałam nadzieję, że zabierając czytelników w podróż do minionego czasu – ubiegłowiecznego Lublina z czasów młodości mojej babci i mamy, i Sandomierza, będącego świadkiem mego szczęśliwego dzieciństwa i wczesnej młodości – uświadomię czytającym jak ważną częścią naszego życia jest pamięć. Również i ta związana z drzewem rodzinnym.

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Cofam się wstecz, sięgając pamięcią w świat dzieciństwa i dawnych Wielkanocy.

Wraz z książką „Wydobyte z niepamięci” zapraszam do podróży w czasie.

http://img690.imageshack.us/img690/4277/okladkawlasciwa2.jpg

[...] Znowu mam pięć lat. Idę z Mamą na targ czyli na rynek. Kupimy kurę, masło, jajka. Przepełnia mnie poczucie bezpieczeństwa i beztroski, otacza miłość. Wokół sami przychylni ludzie. 

Wszyscy oni już dawno odeszli, a jednak wciąż żyją w mojej wdzięcznej pamięci. To nic, że nie ma już tamtego Sandomierza i tamtego domu na Piszczelach. To magiczne miejsce wciąż istnieje w mojej pamięci!

Pamięć – oby jak najdłużej mi służyła… Czytaj dalej

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj