Konferencja w BRPO 30.09.2019r.

Szanowni Państwo,

Co roku we wrześniu Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Stowarzyszenie Alzheimer Polska organizują konferencję poświęconą wsparciu osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin.

Dotychczas podczas konferencji były omawiane tematy: potrzeby osób chorujących i ich opiekunów oraz dobre praktyki wspierania rodzin: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/konferencja-Alzheimer

oraz – jak diagnozować, jak pomagać osobom żyjącym z chorobą i ich rodzinom: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/konferencja-Alzheimer-w-rodzinie

W tym roku będziemy mówić o potrzebach opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera. Będą też zaprezentowane dobre praktyki wspierania opiekunów.

Konferencja odbędzie się 30 września 2019 r. (poniedziałek) w godzinach 11.00 – 15.00 w Biurze RPO w Warszawie przy ulicy Długiej 23/25.

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj

21.06.2019 – dzień wolny

Informujemy, że w dniu 21 czerwca 2019 roku (piątek po Bożym Ciele) ŚDS Mefazja i Filia Memory będą nieczynne, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dn. 9.12.2010r. z późn. zmianami.

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj

Konferencja Alzheimer Europe 23-25 października 2019

Informujemy, że nasz przedstawicielka pani Edyta Długosz będzie reprezentować Alzheimer Polska na 29 konferencji Alzheimer Europe. W dniach 23-25 października w pięknym mieście Haga w Holandii spotkają się osoby z demencją, ich rodziny, wolontariusze i przedstawiciele stowarzyszeń Alzheimerowskich wraz z decydentami, specjalistami w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej, naukowcami i przedstawicielami przemysłu z całej Europy i spoza niej.
Szczegóły w linku:

https://www.alzheimer-europe.org/Conferences/The-Hague-2019

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj

Występ dzieci ze świetlicy SP nr 10 w Lublinie

W ramach obchodów Lubelskich Dni Seniora w dniu 7 czerwca 2019 dzieci ze świetlicy SP nr 10 w Lublinie odwiedziły Podopiecznych ŚDS Mefazja przy ul. Towarowej 19. Serdecznie dziękujemy za piękny występ słowno-muzyczny z wierszami i piosenkami dla naszych Seniorów. Największe zainteresowanie wzbudził pokaz tańca z parasolem. Dzieci wręczyły laurki i prezenty własnoręcznie wykonane specjalnie dla naszych Podopiecznych, co wzbudziło wiele radości na twarzach Seniorów.

Czytaj dalej

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj

Zjazd Alzheimer Polska 2019 w Siedlcach

W dniach 6 – 8 czerwca 2019 roku przedstawicielki Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego uczestniczyły w IV Zjeździe Alzheimer Polska w Siedlcach. Zjazd był połączony z  jubileuszem 25-lecia Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera. W ramach Zjazdu odbyła się konferencja pod hasłem „Bliżej Alzheimera” poświęcona tematyce choroby oraz sytuacji opiekunów osób nią dotkniętych.

Organizatorem wydarzenia było Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera, a uczestnikami  członkowie organizacji alzheimerowskich z całej Polski, organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Nie zabrakło również opiekunów instytucjonalnych i bezpośrednich, a także przedstawicieli nauki. Wśród zaproszonych gości byli parlamentarzyści, przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura Rzecznika Praw Pacjenta, a także władze samorządowe regionu.

Patronat nad konferencją objął Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Siedlecki i Prezydent Miasta Siedlce. Wydarzenie było współfinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj

Praktyczne Seminarium “Innowacje wobec starości”

Praktyczne Seminarium “Innowacje wobec starości”
W dniach 23-24.05.2019 w Warszawie odbyło się Praktyczne Seminarium “Innowacje wobec starości” zorganizowane w ramach Generatora Innowacji Sieci Wsparcia. Przedstawiono na nim modelowe i pionierskie projekty mające na celu usprawnienie życia osób starszych i ich opiekunów. Z ramienia naszego Ośrodka w seminarium wzięła udział psycholog, mgr Aleksandra Mroczek. W trakcie wydarzenia pokazano m.in. rozwiązania, które dają wytchnienie opiekunom, np. projekt Pakiet opieki wytchnieniowej i Alzheimer i ja; czy też oddziaływania terapeutyczne – Muzyka przeciw demencji (wykorzystanie muzyki w terapii pamięci oraz wzmacnianiu więzi rodzinnych) i Teatr reminiscencyjny. Inną ciekawą inicjatywą były formy wolontariatu seniorów – jak w rozwiązaniu Klub opiekunów i wolontariuszy.
Więcej na temat innowacji i sposobów ich realizacji można dowiedzieć się na stronie: http://sieciwsparcia.pl/innowacje/

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj

XII Seminarium Neuropsychologiczne

Czytaj dalej

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj

Demencja w Polsce

W Polsce, jak informuje Alzheimer Polska 500 000 osób ma zespoły otępienne, z czego 300 000 to osoby z zespołem otępiennym w przebiegu choroby Alzheimera. W naszym kraju tylko 20% chorych ma postawione rozpoznanie we wczesnym etapie choroby. Według szacunkowych danych światowej organizacji Alzheimer’s Disease International   na świecie co 3 sekundy kolejna osoba zapada na demencję.  ADI szacuje, że w 2050 roku będzie to 131 mln osób.

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

W dniu 11 października 2018 Alzheimer Polska gościł na zaproszenie Podsekretarza Stanu Zbigniewa J. Króla w Ministerstwie Zdrowia. Tematem przewodnim wizyty były sprawy dotyczące opieki nad osobami chorującymi na zespoły otępienne, w tym chorobę Alzheimera. Podczas spotkania organizacje zrzeszone w Alzheimer Polska mocno akcentowały wagę działań, które powinny być skierowane do opiekunów i osób chorych na demencję, w tym chorobę Alzheimera. Szczególnie podkreślono potrzebę wprowadzenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego, który stanowiłby konkretne rozwiązania związane z szybką diagnostyką, opieką nad chorym, badaniami, edukacją itp. Podobne plany alzheimerowskie zostały wprowadzone już w 20 krajach Europy. Należy podkreślić, że w Polsce na zespoły otępienne choruje 500 tys. osób, w tym ponad 300 tys. na chorobą Alzheimera. A liczba ta do 2050 r. może wzrosnąć nawet trzykrotnie.

Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne naszego społeczeństwa Prezes Alzheimer Polska Zygmunt Wierzyński omówił znaczenie badań przesiewowych pamięci, jako pierwszego kroku w diagnostyce zespołów otępiennych. Rozpoczęcie leczenia we wczesnym stadium może spowolnić rozwój choroby, a co za tym idzie poprawić komfort życia chorego i jego najbliższych. Zygmunt Wierzyński zadeklarował dodatkowo chęć współpracy organizacji AP z MZ w obszarze działań na rzecz opiekunów i chorych na zespoły otępienne.

Minister Zbigniew Król przedstawił realizowane przez MZ zadania obszaru zdrowia skierowane do seniorów a także podkreślił, ze trwają międzyresortowe prace nad dokumentem, dotyczącym opieki nad osobami niesamodzielnymi m.in. z zespołami otępiennymi. Po zakończeniu prac dokument ten zostanie przedstawiony organizacjom AP. Wszyscy uczestnicy czwartkowego spotkania byli zgodni co do wagi problemu opieki nad osobami chorującymi na choroby otępienne, w tym chorobę Alzheimera.

Alzheimer Polska.

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj

Nowe materiały do terapii – koloroterapia

Serdecznie dziękujemy Firmie Ricoh za przekazane nam  bezpłatnie materiały do koloterapii dla podopiecznych naszych placówek. Wszystko to dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Rossy – Prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, który polecił nasze placówki firmie Ricoh.

 

Opublikowano Brak Kategori | Skomentuj