Choroba Alzheimera

Występowanie
Choroba Alzheimera stanowi połowę przypadków otępień wśród osób powyżej 65 roku życia. W Polsce osób w wieku 65-79 lat jest ponad 4 miliony. Obecnie szacuje się, iż ludzi chorych na otępienie jest na świecie ok. 18 mln., a w Polsce – 400 tys. Z tej liczby 200 tys. to chorzy na Alzheimera.

Diagnostyka

Proces diagnostyczny rozpoczyna się od starannie zebranego wywiadu dotyczącego pacjenta i jego rodziny. W wielu przypadkach konieczne jest wykonanie badań obrazujących struktury mózgu (tomografia komputerowa), w celu wykrycia zmian sugerujących chorobę Alzheimera. Testy pamięci oraz inne testy psychologiczne stosowane w diagnostyce choroby Alzheimera pozwalają ocenić stopień uszkodzenia i stadium choroby.
Nie zbagatelizowanie problemu, poprzez przypisanie objawów jedynie podeszłemu wiekowi i właściwe skierowanie pacjenta, gwarantuje podjęcie właściwego procesu diagnostycznego, a następnie poprawnego leczenia.

Jakość życia chorego na Alzheimera i jego opiekunów
Na jakość życia osób dotkniętych chorobą Alzheimera bezpośrednio wpływają warunki życia, w jakich się znajdują, wsparcie najbliższych osób, relacje w rodzinie przed i po diagnozie, rodzaj otrzymywanej pomocy oraz środki finansowe do zaspokojenia podstawowych potrzeb i kosztów związanych z leczeniem i opieką.
Szybkie podjęcie leczenia opóźniającego postęp choroby, pomaga choremu przedłużyć o kilka lat normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. U chorych, którzy rozpoczynają wcześnie leczenie dochodzi zwykle do wyraźnej poprawy (np. pamięci), u niektórych istnieje nawet możliwość powrotu do pracy. Ludzie ci dłużej pozostają samodzielni i niezależni.
Ponadto stosowanie leczenia wiąże się z odroczeniem umieszczania chorych w placówkach opiekuńczych. Istota wczesnego diagnozowania choroby i jej leczenia ma swoje odbicie także w poprawie jakości życia opiekunów (mniej stresów, mniejsza liczba zachorowań, możliwość uczestniczenia w życiu zawodowym i towarzyskim).

Wczesna diagnoza to pierwszy krok w pomocy choremu
„Dowiedziałem się właśnie, że jestem jednym z tych Amerykanów, których dotknęła choroba Alzheimera. W tej chwili czuję się jeszcze dobrze. Zamierzam przeżyć pozostałe lata, które Bóg mi dał na tej ziemi robiąc to, co dotychczas. Chcę dalej iść przez życie z moją ukochaną Nancy i rodziną. Chciałbym nie tracić kontaktu z przyjaciółmi i cieszyć się życiem, tak jak inni ludzie”, prezydent Ronald Reagan – wypowiedź z dnia 5.11.1994r.
Prawidłowo postawiona diagnoza umożliwi choremu dostęp do leczenia, opieki oraz informacji. Zapewni rodzinie i choremu więcej czasu na zaplanowanie przyszłości. O konieczności postawienia rozpoznania jak najwcześniej mówią od wielu lat rodziny i lekarze, działający w organizacjach alzheimerowskich na całym świecie.
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie pragnie zwrócić uwagę opinii publicznej, polityków i mediów na problem wczesnego wykrywania choroby Alzheimera w naszym kraju. Z 200 tys. osób dotkniętych tą chorobą, jedynie 10% ma prawidłowo postawioną diagnozę.
Stowarzyszenia alzheimerowskie służą pomocą osobom cierpiącym z powodu otępienia, ich rodzinom i opiekunom. Od stowarzyszeń można oczekiwać:
• pomocy praktycznej i emocjonalnej oraz kontaktu z grupami wsparcia
• informacji i wiedzy o chorobie Alzheimera
• działań na rzecz poprawy warunków życia chorych
• kształcenia opiekunów i specjalistów
• usług takich jak pobyt okresowy w placówce dziennej (odciążenie opiekuna)

Dodaj komentarz