Jakość życia

Jakość życia chorego na Alzheimera i jego opiekunów


Na jakość życia osób dotkniętych chorobą Alzheimera bezpośrednio wpływają warunki życia, w jakich się znajdują, wsparcie najbliższych osób, relacje w rodzinie przed i po diagnozie, rodzaj otrzymywanej pomocy oraz środki finansowe do zaspokojenia podstawowych potrzeb i kosztów związanych z leczeniem i opieką.
Szybkie podjęcie leczenia opóźniającego postęp choroby, pomaga choremu przedłużyć o kilka lat normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. U chorych, którzy rozpoczynają wcześnie leczenie dochodzi zwykle do wyraźnej poprawy (np. pamięci), u niektórych istnieje nawet możliwość powrotu do pracy. Ludzie ci dłużej pozostają samodzielni
i niezależni.
Ponadto stosowanie leczenia wiąże się z odroczeniem umieszczania chorych w placówkach opiekuńczych. Istota wczesnego diagnozowania choroby i jej leczenia ma swoje odbicie także w poprawie jakości życia opiekunów (mniej stresów, mniejsza liczba zachorowań, możliwość uczestniczenia w życiu zawodowym i towarzyskim).

Dodaj komentarz