Planowanie codziennych czynności

Planuj codzienne zajęcia.

Osoby z chorobą Alzheimera często odczuwają znudzenie i niepokój. Niekiedy pojawia się u nich potrzeba aktywności, ale nie są w stanie samodzielnie zorganizować swoich zajęć. Staraj się w miarę możliwości angażować w zaplanowane zajęcia również swego podopiecznego.
Pomoc w wykonywaniu codziennych czynności.
W miarę postępu choroby bliska ci osoba będzie wymagała coraz większej pomocy przy codziennych czynnościach. Pozwól jej robić to, co jeszcze potrafi.
Posiłki
Staraj się zasiąść do wspólnego posiłku przynajmniej raz dziennie. Będzie to okazja do miłej rozmowy, a przy tym możesz kontrolować ilość i rodzaj spożywanej przez chorego żywności. Pamiętaj o konieczności spożywania przez chorego stosownej ilości płynów.
Ubieranie
Jeśli podopieczny ubiera się w miarę sprawnie – pozwól mu
czuć się samodzielnym. Decydowanie o tym, w co się ubrać, może być zbyt trudne dla osoby z chorobą Alzheimera. Przygotowuj więc odpowiedni zestaw ubrań.
Zabiegi higieniczne i kosmetyczne u chorego
Chorzy często boją się kąpieli. Rozwiązaniem tego problemu może być potraktowanie kąpieli jako regularnej i zaplanowanej czynności, mającej miejsce zawsze o tej samej porze dnia. Jeśli to możliwe – korzystaj z usług salonów fryzjerskich i kosmetycznych.
Przyjmowanie leków
Dopilnuj, aby chory przyjmował leki w twojej obecności. Przechowuj leki w miejscu poza zasięgiem chorego. Kontroluj regularne przyjmowanie zapisanych choremu leków.
Porozumiewanie się i komunikowanie
Osobie dotkniętej chorobą Alzheimera zwykle trudno zrozumieć otoczenie i być przez przez nie zrozumianą. Wypracuj własne metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i unikaj sytuacji konfliktowych.
Bywa, że bliska ci osoba zapomina kim są dla niej najbliżsi opiekunowie.Pamiętaj, że jest to spowodowane chorobą, a nie złą wolą.
Uspokajaj chorego zależnie od sytuacji, która wywołuje jego niepokój. Odwracaj uwagę chorego od zamierzeń , które mogą być dla niego niebezpieczne.
Dla osoby dotkniętej chorobą Alzheimera, otaczający ją świat jest pełen stresujących sytuacji. Staraj się patrzeć z tego punktu widzenia. Chory miewa halucynacje i urojenia. Może być przygnębiony, apatyczny lub nadmiernie pobudzony, podejrzliwy, pełen niepokoju itp. Jeśli objawy są nasilone koniecznie porozum się z lekarzem prowadzącym twego podopiecznego.
Planowanie przyszłości
W przyszłości możesz być zmuszonym do skorzystania z pomocy osób trzecich. Wybór odpowiedniej formy opieki zależy od aktualnego stanu zdrowia twego podopiecznego. Początkowo wystarczą codzienne wizyty w domu chorego, w późniejszym okresie najczęściej konieczna jest opieka całodobowa. Oceń, jakiej opieki wymaga osoba, za którą jesteś odpowiedzialny i ustal, kto tę opiekę będzie sprawował.
Może to być w danym momencie;
- wynajęta pomoc domowa
- opiekun wynajęty z Agencji Opiekuńczej
- ośrodek opieki dziennej dla dorosłych
- opiekun mieszkający na stałe w domu chorego /często ktoś z członków rodziny/
- Dom Pomocy Społecznej /opieka całodobowa i zakwaterowanie/
- prywatny Dom Opieki /opieka całodobowa i zakwaterowanie/.
Zawsze planuj z wyprzedzeniem, aktualne rozwiązanie może przestać wam odpowiadać.
Rozwiąż wszelkie kwestie prawne i finansowe
Nadejdzie taki czas, kiedy bliska ci osoba nie będzie już w stanie podejmować racjonalnych decyzji. Przygotuj się na to wcześniej. Weź pod uwagę;
- stałe pełnomocnictwo oraz powiernictwo
- przejmij sprawy finansowe bliskiej ci osoby
- zadbaj o to, aby korespondencja adresowana do osoby, nad którą sprawujesz opiekę była przesyłana na twój adres
- oświadczenie woli chorego dotyczące zakresu leczenia
- koszty leczenia – sprawdź, jakie formy opieki zapewnia państwowa służba zdrowia
Zadbaj o siebie
Nikt nie jest w stanie pojedynczo unieść opieki nad osobą dotkniętą chorobą Alzheimera. Zorganizuj sobie grupę wsparcia składającą się z przyjaciół i członków rodziny. Jeśli w twojej miejscowości istnieje organizacja alzheimerowska – nawiąż z nią kontakt.

Aby zregenerować siły do dalszej opieki nad chorym zarezerwuj sobie czas na czynności z tą opieką nie związane:
- spotykaj się z przyjaciółmi i członkami rodziny
- znajdź czas na ulubione zajęcie – hobby
- uprawiaj gimnastykę, pomaga pokonać stres i zachować dobrą kondycję fizyczną
- staraj się znaleźć czas na relaks.
Bądź przygotowany na decyzję o zmianie w waszym życiu
Może nadejść taki moment, że nie będziesz już w stanie zapewnić choremu odpowiedniej opieki, stwierdzisz, że nie radzisz już sobie. W żadnym wypadku nie obwiniaj siebie za porażkę. Skorzystaj z usług zakładów opieki całodobowej dla osób z chorobą Alzheimera lub innych ośrodków dla osób starszych. Bliska osoba znajdzie tam fachową opiekę medyczną i godne warunki życia.

Dodaj komentarz