Wczesna diagnoza

Wczesna diagnoza to pierwszy krok w pomocy choremu
„Dowiedziałem się właśnie, że jestem jednym z tych Amerykanów, których dotknęła choroba Alzheimera. W tej chwili czuję się jeszcze dobrze. Zamierzam przeżyć pozostałe lata, które Bóg mi dał na tej ziemi robiąc to, co dotychczas. Chcę dalej iść przez życie z moją ukochaną Nancy i rodziną. Chciałbym nie tracić kontaktu z przyjaciółmi i cieszyć się życiem, tak jak inni ludzie”, prezydent Ronald Reagan – wypowiedź z dnia 5.11.1994r.
Prawidłowo postawiona diagnoza umożliwi choremu dostęp do leczenia, opieki oraz informacji. Zapewni rodzinie i choremu więcej czasu na zaplanowanie przyszłości. O konieczności postawienia rozpoznania jak najwcześniej mówią od wielu lat rodziny i lekarze, działający w organizacjach alzheimerowskich na całym świecie.
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie pragnie zwrócić uwagę opinii publicznej, polityków i mediów na problem wczesnego wykrywania choroby Alzheimera w naszym kraju. Z 300 tys. osób dotkniętych tą chorobą, jedynie 20% ma prawidłowo postawioną diagnozę.
Diagnostyka
Proces diagnostyczny rozpoczyna się od starannie zebranego wywiadu dotyczącego pacjenta i jego rodziny. W wielu przypadkach konieczne jest wykonanie badań obrazujących struktury mózgu (tomografia komputerowa), w celu wykrycia zmian sugerujących chorobę Alzheimera. Testy pamięci oraz inne testy psychologiczne stosowane w diagnostyce choroby Alzheimera pozwalają ocenić stopień uszkodzenia i stadium choroby.
Nie zbagatelizowanie problemu, poprzez przypisanie objawów jedynie podeszłemu wiekowi i właściwe skierowanie pacjenta, gwarantuje podjęcie właściwego procesu diagnostycznego, a następnie poprawnego leczenia.

Dodaj komentarz