Grupa Wsparcia

 

Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta Lublin na spotkania osób starszych, rodzin i opiekunów osób z chorobą Alzheimera

 

Informacja telefoniczna: 81 4444544

 

Co daje przyjście na spotkanie

 

- informację na czym polega choroba Alzheimera i inne zaburzenia otępienne

 

- wsparcie psychiczne opiekunów, przedłużające ich względnie normalne funkcjonowanie i radzenie sobie z codziennymi problemami związanymi z opieką nad chorym

 

-  przedłużenie okresu względnie dobrego funkcjonowania zarówno opiekuna jak i chorego

 

- wydłużenie okresu prawidłowego funkcjonowanie psychicznego, a poprzez to uniknięcie  sytuacji stwarzających zagrożenie ich życia psychicznego, dlatego, że często u opiekunów obserwuje się syndrom wypalenia prowadzący do depresji i innych zagrożeń zdrowia psychicznego

 

- chory dłużej pozostanie pod opieką rodziny, nie będzie musiał korzystać z całodobowej opieki z powodu wypalenia opiekuna

 

 

 

Działania na rzecz osób starszych, rodzin i opiekunów osób  z chorobą Alzheimera, prowadzone są ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie.

Dodaj komentarz