Odliczenie 1%

Przekazując nam 1% z podatku dochodowego

pomagasz osobom dotkniętym chorobą Alzheimera

z terenu województwa lubelskiego

KRS 0000007966

Prosimy o 1%


Jak przekazać 1% podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego?

1. Kto może przekazać 1% podatku dochodowego:
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych;
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
- podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej stawki podatku;
- emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS.
Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.

2. Wybierz organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1%
1% ma prawo otrzymywać organizacja,która wypełniła obowiązki sprawozdawcze: w odpowiednim terminie sporządziła i przesłała do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe.

3. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku.
Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego.
Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko jednej organizacji.
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 128, 130 – PIT-28, poz. 307, 309 – PIT-36, poz. 107, 109 – PIT-36L, poz. 126, 128 – PIT-37, poz. 60, 62 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.
Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 129 – PIT-28, poz. 308 – PIT-36, poz. 108 – PIT-36L, poz. 127 – PIT-37, poz. 61 – PIT-38).

4. Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Najlepiej, gdy uczyni to do końca okresu rozliczeniowego (czyli do 31 stycznia – dla ryczałtowców oraz do 30 kwietnia – dla pozostałych podatników).
Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.  Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

źródło:ngo.pl

Dodaj komentarz