LSA

Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie powstało z inicjatywy Pani Prezes Wiesławy Karczewskiej – Grabias w 1999 roku. Stowarzyszenie zrzesza członków z województwa lubelskiego, których jednoczy jedna misja -działalność na rzecz osób z choroba Alzheimera.

Dodaj komentarz