O Nas

Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA) powstało w grudniu 1998 r., w rejestr stowarzyszeń zostało wpisane w lutym 1999 r., a w 2004 r. uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

LSA działa na rzecz osób dotkniętych chorobą Alzheimera i pokrewnymi otępieniami. Schorzenia te polegają na postępujących zaburzeniach pamięci, powodując całkowite uzależnienie chorego od opiekuna. Od dwunastu lat działamy na rzecz upowszechniania wiedzy o chorobie Alzheimera, walczymy o godność osób chorych. Wspieramy chorych i opiekunów udzielając pomocy w codziennym sprawowaniu opieki nad chorym członkiem rodziny.

Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

• upowszechnia wiedzę o chorobie Alzheimera i problemach związanych z opieką nad chorym na spotkaniach opiekunów i osób zainteresowanych w siedzibie Stowarzyszenia w Lublinie przy ul. Towarowej 19

• od kwietnia 2000 r. funkcjonuje przy Lubelskim Stowarzyszeniu Alzheimerowskim, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja”, zapewniający chorym opiekę dzienną i terapię, a od stycznia 2013 roku druga placówka wsparcia dziennego -filia ŚDS „Memory”

 

• w roku 2007 Stowarzyszenie wydało dwie publikacje: „Choroba Alzheimera – komunikacja z chorym”, autorstwa Anety Domagały oraz „Teraz” i „Dawniej” -  zeszyty ćwiczeń dla osób z chorobą Alzheimera Anety Domagały i Edyty Długosz-Mazur

• oferuje również poradnik dla opiekunów, biuletyny „Bliżej Alzheimera” i inne materiały informacyjne

Dodaj komentarz