Pracownicy

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób

z chorobą Alzheimera „Mefazja” i filia „Memory”

Dyrektor ŚDS
dr n. o zdr. Edyta Ekwińska (wcześniej Długosz)

Pracownik socjalny – specjalista pracy socjalnej
mgr Bożena Węgrzyn

Psycholog
mgr Karina Grabowska

Pedagog
mgr Justyna Kowalska

Pedagog  – terapeuta
mgr Anna Sztorc

Pedagog
mgr Anna Michałowska – Ościak

Pielęgniarka
st.piel.dypl. Renata Kondracka

Dodaj komentarz