Badania pamięci

Wczesna diagnoza, której pierwszym objawem jest zbadanie pamięci z zastosowaniem specjalnych testów i włączenie w miarę potrzeby, specjalistycznego leczenia, powoduje przedłużenie czasu względnej samodzielności chorego. Ponadto organizowanie badań wczesnego wykrywania zaburzeń pamięci przyczynia się do zwiększenia świadomości związanej z wiedzą o chorobie Alzheimera, możliwościach jej leczenia i zastosowaniu terapii uaktywniającej pamięć. Duże zainteresowanie naszymi badaniami potwierdza tę tezę.

 

Projekt „Zbadaj Swoją Pamięć” realizowany przy współpracy MOPR w Lubline, dofinansowany w latach 2006-2010. Niestety w roku 2011 nie otrzymaliśmy dofinansowania, mimo to badania prowadzone są cały czas.

Dodaj komentarz