ŚDS Mefazja

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera MEFAZJA powstał staraniem członków Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.

Ponieważ osoby dotknięte chorobą Alzheimera wymagają całodobowej opieki, nieustannego dozoru i najczęściej pełnej obsługi – łącznie z karmieniem – stąd konieczność stworzenia specjalistycznej placówki zajmującej się tylko pacjentami z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi. Nasza placówka zapewnia pacjentom dziesięciogodzinną opiekę pielęgniarską, pielęgnacyjną i terapeutyczną. Przyjmujemy osoby chodzące, skierowane przez lekarza specjalistę.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera MEFAZJA mieści się w lokalu przy ul. Towarowej 19 w Lublinie.

ŚDS MEFAZJA czynny jest od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) w godzinach 7:00 – 17:00. W tym czasie można telefonicznie zasięgać wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania placówki i opieki nad osobą z chorobą Alzheimera u dyżurującego personelu Domu, w pozostałych godzinach działa poczta głosowa.

Dodaj komentarz