Placówki wsparcia dziennego

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera MEFAZJA powstał staraniem członków Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w 2000 roku i mieści się w lokalu przy ul. Towarowej 19 w Lublinie.

W styczniu 2013 roku uruchomiono nową placówkę – filię ŚDS MEMORY przy Al. Racławickich 22 w Lublinie (w budynku dawnej Karczmy Słupskiej).

Nasze placówki zapewniją pacjentom dziesięciogodzinną opiekę terapeutyczną, pielęgniarską, pielęgnacyjną. Przyjmujemy osoby chodzące, skierowane przez lekarza specjalistę. Ponieważ osoby dotknięte chorobą Alzheimera przejawiają specyficzne zaburzenia , dominują u nich kłopoty pamięciowe, a często także dołączają się zaburzenia zachowania -  stąd konieczność stworzenia specjalistycznej placówki zajmującej się tylko pacjentami z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi.

Dodaj komentarz